Министерството на промишлеността и търговията увеличава подкрепата за фотоволтаиците с 1 милиард CZK до 4 милиарда CZK

Публикуван: 24.5.2022 г. Свързани страни:  България България

Министерството на индустрията и търговията на Чешката република увеличи отпуснатите средства за поддръжка на фотоволтаични системи с 1 милиард CZK.

Причината е големият интерес от страна на предприемачите. Така за компаниите са подготвени 4 милиарда CZK. В същото време се удължава срока за подаване на заявления до 31 август 2022 г. Според министерството подкрепата за възобновяеми източници, начело с фотоволтаиците, е една от основните насоки в усилията за намаляване на емисиите, но и за минимизиране на енергийната зависимост от Русия.

Източник: https://www.cianews.cz

Изготвено от екип на ЧехТрейд София