Министерството на финансите на Чехия прогнозира икономически растеж от 2,4% за 2019 година

Публикуван: 11.4.2019 г. Свързани страни:  България България

Министерството на финансите на Чехия прогнозира икономически растеж от 2,4% за 2019 година

Министерството на финансите е коригирало прогнозата си за растежа на БВП за 2019 г. от 2,5% на 2,4% поради влошеното развитие във външната среда. Априлската прогноза на министерството показва, че прогнозата за 2020 г. остава непроменена - 2,4%. И в двете години разходите на домакинствата за потребление следва да бъдат доминиращ компонент, отразяващ последователно силната динамика на заплатите с изключително ниската безработица и бързото увеличаване на пенсионните надбавки. Според прогнозата, средната инфлация ще се забави от 2.3% през 2019 г. до 1.6% през 2020 година.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София