Оборотът на Auto Kelly достига 6.73 млрд. CZK

Публикуван: 6.8.2019 г. Свързани страни:  България България

Оборотът на Auto Kelly достига 6.73 млрд. CZK

Auto Kelly увеличи нетните продажби до 6,73 млрд. CZK от 6,47 млрд. CZK през 2018 г. Печалбата след данъчно облагане възлиза на 4,92 млн. CZK. Доставчикът на авточасти и автоаксесоари отчита продажба на стоки, собствени продукти и услуги от 5,13 млрд. CZK в Чехия и 1,46 млрд. CZK в международен план. Това произтича от годишния отчет, публикуван в Търговския регистър на Чешката република.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София