Общият пазар на индустриални недвижими имоти в Чехия ще надхвърли 10 милиона m2 през 2022 г.

Публикуван: 22.11.2021 г. Свързани страни:  България България

С 621 424 m2 индустриални площи в процес на изграждане, общият пазар на индустриални недвижими имоти в Чехия вероятно ще надхвърли 10 милиона m2 през 2022 г.

Общата площ на съвременните индустриални площи за отдаване под наем в Чешката република надхвърли 9,63 млн. м2 през третото тримесечие на 2021 г., предаде Агенция 108, добавяйки, че през тримесечието са създадени 130 035 м2. Новите попълнения през 9-те месеца на 2021 г. възлизат на общо 248 829 m2. Компанията очаква общият пазар на индустриални недвижими имоти да надхвърли 10 милиона m2 през 2022 г. В края на третото тримесечие общо 621 424 m2 бяха в процес на изграждане. Процентът на незаетите работни места достигна 2,46%. Брутното реализирано търсене за 9 месеца 2021 достигна 1,72 милиона m2.

Източник: https://www.cianews.cz/

Изготвено от екип на ЧехТрейд София