През първата половина на годината Лео Експрес е превозил 1,25 милиона пътници

Публикуван: 16.8.2019 г. Свързани страни:  България България

През първата половина на годината Лео Експрес е превозила 1,25 милиона пътници

Zobrazit zdrojový obrázekПрез първата половина на 2019 г. групата Leo Express е превозила 1,25 милиона пътници. Оборотът й достигна почти 500 милиона крони. Планът на превозвача е да генерира оборот над 1 милиард крони до края на годината и да превози повече от 2 милиона пътници. Компанията също отчита през 2018 г. нетна печалба за дейноста си в Чехия, надхвърляща 2,5 милиона CZK. Печалбата преди лихви, данъци и амортизация достигна 90 милиона CZK. През първото полугодие на 2019 г. е 62 милиона CZK, което е увеличение с 58%.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София