През 2019 г. износът от Чехия е нараснал с 3.6%

Публикуван: 17.2.2020 г. Свързани страни:  България България

През изминалата година от Чехия са изнесени стоки и услуги на стойност 182,5 милиарда евро.

Краят на 2019 г. беше изключително успешен за чешкия износ. Според чешката статистическа служба в сравнение с 2018 г. износът се е увеличил с 3,6% и достигна нивото от 4,563 трлн. крони (повече от 182,5 млрд. Евро). Вносът на стоки и услуги в Чехия също се увеличи - с 1% и възлиза на 4,062 трилиона чешки крони (около 162,5 милиарда евро).
През 2019 г. най-големият износ от различните стокови позиции на Чехия отново бяха автомобили и други превозни средства (11,48%), части и аксесоари за превозни средства (7,95%), устройства за обработка на данни (6,61%) и телекомуникационни устройства (6.56%).

Източник: https://www.businessinfo.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София