Приемане на пакет лицензи за търговия с цел намаляване на бюрокрацията за предприемачите

Публикуван: 29.7.2019 г. Свързани страни:  България България

Приемане на пакет лицензи за търговия с цел намаляване на бюрокрацията за предприемачите

Министерството на промишлеността и търговията на Чешката република, заедно с Министерството на финансите, както и с помощта на други министерства, са приготвили така нареченият пакет за търговски лиценз.

Министърът на промишлеността и търговията Карел Хавличек заяви, че планът на правителството включва намаляване на бюрокрацията, броят на статистическите форми, а също и цифровизация, която е от ключово значение за намаляване на администрацията.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София