Приходите от търговия на дребно са се увеличили с 5,6% през октомври

Публикуван: 7.12.2021 г. Свързани страни:  България България

През октомври 2021 г. календарно коригираните приходи от дребно са нараснали със 7,2 % на годишна база по постоянни цени, без корекция с 5,6 %.

Данните са публикувани от Чешката статистическа служба. Резултатът на ниската база от миналия октомври, когато продажбите на дребно бяха засегнати от мерки във връзка с началото на втората вълна на пандемията, допринесе за ръста на продажбите на нехранителни стоки. Сезонно приходите от продажби и ремонти на МПС намаляват с 8,7 %, а по некоригирани данни с 11,8 %.

Източник: https://www.cianews.cz/

Изготвено от екип на ЧехТрейд София