Продажбите на хибриди в Чешката република са се увеличили със 103 процента

Публикуван: 19.11.2021 г. Свързани страни:  България България

Продажбите на хибриди в Чешката република през 1-3 тримесечия са се увеличили със 103% до почти 17 хиляди.

В същото време продажбите на електрически автомобили са се увеличили с 5% до 1825 броя. Към момента пречките са високите цени на превозните средства и недостатъчната инфраструктура. Поради липсата на чипове и растящите цени на някои суровини тази година в света ще бъдат произведени до 7 милиона превозни средства по-малко от очакваното. Според проучване на PwC в края на 2021 г. в света има около 15 милиона хибридни и електрически автомобили. Този брой трябва да се увеличи повече от три пъти през следващите пет години. Сегментът на чисто електрически превозни средства трябва да расте най-бързо.

Източник: https://www.cianews.cz/

Изготвено от екип на ЧехТрейд София