Производството и обслужването в TATRA TRUCKS продължават без прекъсване

Публикуван: 21.4.2020 г. Свързани страни:  България България

Компанията TATRA TRUCKS продължава своята производствена дейност без прекъсване

Производството на TATRA TRUCKS продължава непрекъснато през цялото извънредно положение и ръководството на компанията не планира да го ограничава в момента. В същото време фирмата продължава да предоставя обслужване на клиентите си и поддържа оперативността на превозните средства TATRA, използвани от Интегрираната спасителна служба и чешката армия в максимална степен. Някои проблеми възникват поради забавяне на доставките на компоненти от някои подизпълнители, което ръководството реши, като прегрупира производствения план за април. Ако е необходимо, това ще се случи и през следващите месеци. Компанията все още не е имала анулиране или отсрочване на поръчки от бизнес партньори и клиенти.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София