Производството на автомобили в Чехия ще спадне със 77 740 заради COVID-19

Публикуван: 1.4.2020 г. Свързани страни:  България България

Производството на автомобили в Чехия ще спадне със 77 740 заради COVID-19

Автомобилното производство в Чехия ще намалее със 77 740 автомобила в резултат на COVID-19, изчислява Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA). Ситуацията засяга 45 000 работници. ACEA съобщи, че периодът на спиране е общо 16 работни дни. Ако бъде удължен, производствените загуби ще се увеличат. За Словакия ACEA изчислява, че 20 000 работни места са засегнати, а производството ще намалее с 52 411 превозни средства.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София