Строителната продукция нараства с 8,2% в Чешката република; в ЕС с 8,6%

Публикуван: 10.5.2022 г. Свързани страни:  България България

През март 2022 г. строителната продукция в Чешката република се е увеличила с 8,2% на годишна база в реално изражение.

Властите са издали 7910 разрешения за строеж, което е увеличение с 6,1%. Приблизителната стойност на строежите достигна 47,1 милиарда CZK (+ 28,6%). Данните на Чешката статистическа служба също показват, че броят на започнатите жилища се е увеличил с 44,7% до 4196, а броят на завършените жилища намалява с 3,4% до 3304. Средно регистрираният брой на заетите в строителството се е увеличил с 1,2%. Средната брутна месечна номинална работна заплата е по-висока с 13.3% поради извънредното възнаграждение. Според Евростат строителната продукция в ЕС-27 се е увеличила с 8,6% през февруари 2022 г.

Източник: https://www.cianews.cz

Изготвено от екип на ЧехТрейд София