Строителството в Чехия е нараснало с 3 %, броят на започнатите апартаменти с 24 %

Публикуван: 8.7.2022 г. Свързани страни:  България България

През май 2022 г. строителната продукция в Чехия се е увеличила с 3,3% на годишна база в реално изражение и е нараснала с 0,4% на месечна база.

Строителните органи са издали 8 035 разрешителни за строеж (-8,4%). Индикативната стойност на сградите се е увеличила с 31,1% до 49,9 милиарда CZK. Данните на Чешката статистическа служба също показват, че броят на започнатите апартаменти е с 24,1% по-висок и достига 5309 единици. Завършените апартаменти са 2882 (+3,1%).  Среднорегистрираният брой на наетите лица в строителството се увеличава с 0.4%. Средната им брутна месечна номинална работна заплата нараства с 10.8%.

Източник: https://www.cianews.cz

Изготвено от екип на ЧехТрейд София