Тази година Allegro ще отвори платформа за пазаруване, развивайки Mall

Публикуван: 31.3.2023 г. Свързани страни:  България България

Allegro продължава да развива независимия магазин Mall и се подготвя за комерсиалното въвеждане на модела на пазара за стоки на трети страни в Чешката република на платформата Allegro.cz.

Отварянето е планирано за 2023 г. Компанията очаква 1-2% спад в брутната стойност на стоките в сегмента Mall през 1-во тримесечие на 2023 г. Финансовият директор на Allegro Джон Истик добави, че групата има за цел да увеличи брутната стойност на стоките чрез балансиране на недостатъчно индексирани категории и стимулиране на рентабилността и монетизацията чрез реклама.

Източник: https://www.cianews.cz

Изготвено от екип на ЧехТрейд София