Чехия инвестира 300 милиарда CZK за 10 години в научноизследователска и развойна дейност

Публикуван: 13.12.2021 г. Свързани страни:  България България

Между 2011 и 2020 г. 153 милиарда CZK бяха изразходвани за научноизследователска и развойна дейност от държавния бюджет чрез целенасочена подкрепа на отделни проекти.

Освен това изследователските организации получиха 147 милиарда CZK за дългосрочно концептуално развитие чрез институционална подкрепа, според информацията, предоставена от Чешката статистическа служба. Само през 2020 г. разходите на държавния бюджет за научноизследователска и развойна дейност възлизат на рекордните 38 милиарда CZK.

Източник: https://www.cianews.cz/

Изготвено от екип на ЧехТрейд София