Чешката компания FUTTEC получи 1,8 милиона евро субсидии за развитие от Европейската комисия

Публикуван: 14.11.2019 г. Свързани страни:  България България

Чешкият разработчик на уникална технология за ремонт на асфалтова настилка възнамерява да предложи своя продукт на чешкия и външния пазар.

Европейската комисия предостави на чешката компания FUTTEC субсидии в размер на 1,8 милиона евро. Средствата ще бъдат използвани за осъществяване на комерсиализацията на микровълновата технология за ремонт на асфалтови настилки. Мобилното устройство FT3 е патентована система за безпроблемно запълване на дупки по пътищата. Това устройство е разработено от FUTTEC в сътрудничество с Института за химически процеси към Академията на науките на Чешката република. Председателят на Съвета на директорите на FUTTEC Иржи Рушиквас заяви, че получените средства ще бъдат използвани за повишаване ефективността на разработената технология, за да я пренесат на чешкия и външния пазар в бъдеще.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София