Чешката компания ŽĎAS инвестира 8 милиона евро в модернизация на оборудването си тази година

Публикуван: 10.10.2019 г. Свързани страни:  България България

Чешкият машиностроителен гигант ŽĎAS продължава да разширява портфолиото си.

През тази година ŽĎAS, една от най-големите чешки машинострителни компании в Чехия, ще изразходва 200 милиона чешки крони (8 милиона евро) за инвестиции. Компанията продължава да модернизира оборудването и да разширява портфолиото си през последните две години с подкрепата на акционера CITIC Europe Holdings. За тези цели вече са изразходвани 450 милиона чешки крони (18 милиона евро).
Припомняме, че преди няколко месеца ŽĎAS получи поръчка за 172 милиона евро от руската компания PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Steel (MMK). В допълнение, ŽĎAS активно си сътрудничи с други компании от групата CITIC. Например в съвместна инвестиция с производителя на алуминиеви части за автомобилната индустрия, CITIC Dicastal.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София