Чешката крона се очаква да се засили като най-силната валута в ЦИЕ

Публикуван: 30.4.2024 г. Свързани страни:  България България

Скорошен доклад на Ройтерс прогнозира, че чешката крона е единствената валута в Централна Европа, която ще поскъпне през следващата година. Това контрастира с други регионални валути, изправени пред опасения за стабилност или ограничен потенциал за растеж.

Фактори, стимулиращи растежа

В момента се търгува за 1 EUR: 25,38 CZK, анализаторите очакват кроната да падне под 25 CZK до третото тримесечие на тази година, стабилизирайки се около 25,3 CZK през следващите месеци.

Укрепване на основите

Икономистът Яромир Гец приписва очакваното поскъпване на кроната на постепенното възраждане на вътрешната икономическа активност. Освен това стабилният външнотърговски излишък подобрява перспективите пред валутата.

Потенциално въздействие на изборите в САЩ

Експертите предупреждават, че резултатът от изборите в САЩ през 2024 г. може да повлияе на траекторията на кроната. Победата на кандидата за президент Доналд Тръмп може да доведе до повишена инфлация и лихвени проценти в САЩ, поставяйки допълнителни предизвикателства за стабилността на кроната.

Изготвено от екипа на ЧехТрейд София

Източник: Expats.cz.

Cookies