Чешката национална банка за чешката икономика

Публикуван: 20.11.2019 г. Свързани страни:  България България

Чешката национална банка публикува Доклада за инфлацията - IV / 2019, в който описва настоящата икономическа ситуация и прогнозира бъдещото развитие на чешката икономика.

Динамиката на БВП ще падне под 2,5%, инфлацията ще се забави. В следващия период инфлацията ще остане в горната половина на обхвата на толеранса. През 2019 г. и 2020 г. тя ще достигне съответно 2,8% и 2,7%. В хоризонта на паричната политика тя ще се доближи до целта на Чешката национална банка (ČNB) 2% и за цялата 2021 г. трябва да достигне 1,9%. Това съобщи в доклада за инфлацията - IV / 2019 ČNB, според който увеличението на цените се ръководи предимно от основната инфлация, регулираните цени и хранителния сектор. Икономическият растеж трябва през цялата 2019 и 2020 г. да се забави допълнително до 2,6% и 2,4%, в отговор на по-слабото международно търсене. През 2021 г. тя отново ще нарасне до 2,8%. Динамиката на БВП ще бъде подкрепена предимно от разходите за потребление.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София