Чешка фирма търси бизнес партньори в България

Публикуван: 18.4.2020 г. Свързани страни:  България България

Чешката фирма Grade Medical търси партньорство с дистрибутори на медицински консумативи.

Grade Medical е чешка технологична компания (www.grademed.cz), занимаваща се с разработване на нанотехнологии и производство на медицински изделия, по-специално антибактериална превръзка за рани StopBac, използвайки нанотехнологии, базирани на сребърни катиони. Доставя своите продукти във факултетни болници в Чехия и в чужбина.

Основната дейност на компанията Grade Medical е производството на качествени медицински изделия за заздравяване на рани и доставката им на медицински заведения за употреба от лекари и медицински сестри.

Компанията търси български дистрибутори, които доставят медицински консумативи на болници и имат собствен търговски екип, който активно посещава болниците и представя предлаганите продукти.

Детайлна информация за произвежданите от фирмата продукти ще намерите на сайта: http://www.grademed.cz/en/

Тъй като фирмата отдавна се занимава с изследвания и прилагане на нанотехнологии и антимикробни золи, използва съществуващите си ноу-хау и капацитет за разработка и производство на материали за борба с настоящия коронавирус.

Резултатът от работата е новоразработена платформа StopBac с антимикробно лечение.
Предлага два вида текстил - StopBac и StopBac Nano.
Платът StopBac е от разтопен тип и се тества от независима акредитирана лаборатория за изпитване за ефективност на улавяне на частици съгласно EN 149 + A1 със средна ефективност от 97%. В допълнение, платната StopBac се модифицират  чрез пулверизиране на технология с наноструктура на патентован StopBac зол, съдържащ сребърни наночастици. Сребърните наночастици действат антимикробно, като золът има тествана антимикробна активност от 99,99% от независима акредитирана лаборатория.
Благодарение на такова нанотехнологично решение, платът не само филтрира, но също така притежава антимикробно действие, което допринася за изхвърляне на микробите отложени на повърхността му. Предлагат се да доставки StopBac на рула с ширина 80 см и навивка 100 метра.
В допълнение към гореспоменатото 1-во поколение текстил, също така е разработено второ поколение, наречено StopBac Nano, което включва и обработка с нанофибри. Следователно този вариант е в композиция от нанофибър - стопяване - модификация със зол, съдържащ сребърни наночастици. Той предлага още по-добри възможности за филтриране.
От двата вида текстил могат да бъдат доставени крайните нарязани филтри с размери 10 х 15 см или кръгли с размер диаметър 8 см.

Ако се интересувате от текстил StopBac или искате да знаете повече, не се колебайте да се свържете с ръководство на компанията.

Ing. Jan Kavalírek

Chief Executive Officer
mobile: +420 728 472 322