Чешка фирма търси бизнес партньори в България

Публикуван: 3.3.2021 г. Свързани страни:  България България

Чешка фирма търси бизнес партньори в България - вносители, дистрибутори на едро на медицински и хигиенни консумативи и материали, дрогерии.

Компанията GR NANO е основана с цел трансфер на ноу-хау и технологии в отделни страни по света с помощта на проекти за научноизследователска разработка на чешки учени и чешки научноизследователски организации.

Пилотната програма на компанията е програмата Koronavirus Stop. Изделията на GR NANO  са ефективни и срещу коронавируса SARS-CoV-2, като продуктовата линия ще продължи да се разширява.  За повече информация посетете уебсайта:  www.grnano.cz