Чешка фирма търси партньорство в България

Публикуван: 24.6.2020 г. Свързани страни:  България България

Чешка фирма търси партньорство в България. Интересът е към фирми занимаващи се с производство и търговия с пелети.

Strojírenský zkušební ústav - Инженерният изпитвателен институт е международно уважаван орган в областта на изпитването, проверката и сертифицирането. Това е нотифициран орган на Европейската общност за оценка на съответствието съгласно европейското законодателство. Той е един от надеждните и признати партньори на европейския и глобалния пазар, за което свидетелства активното членство в международната асоциация TIC Council.

Инженерният изпитвателен институт участва в системата за сертифициране на пелети ENplus® като призната лаборатория за изпитване.
По този начин предлага цялостни услуги под тази сертификационна марка на производителите на пелети, които се интересуват от сертифициране в рамките на ENplus®. Извършва тестовете директно в собствената си химическа лаборатория.
Понастоящем химическата лаборатория SZÚ извършва пълни анализи на различни видове горива. За биологичните горива се отнася главно за топлина на изгаряне, калоричност, елементарен анализ (въглерод, водород, азот, хлор, сяра), пепел, влага, механична устойчивост, тежки метали, летливи горими частици, плътност на частиците, насипна плътност.
Ако се интересувате от сертифициране на ENplus®, моля да
се свържете:

Michal Dvořáček
Foreign cooperation

Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno
+420 541 120 510
+420 606 682 833
dvoracek@szutest.cz
www.szutest.cz