Чешка фирма търси партньорство в България

Публикуван: 2.3.2021 г. Свързани страни:  България България

Чешка фирма търси партньорство в България. Интересът е към фирми от следните целеви групи: Фирми продаващи 3D скенери или 3D печат, инсталиращи и обучаваши в модерни ИТ технологии (= виртуална реалност). Фирми прилагащи CAD софтуер (= Geomagic, PolyWorks, SolidWorks / CATIA, ProENGINEER, Solid Edge, Autodesk Inventor).

Представяне на фирма ABBAS  

Ние сме чешка компания, оперираща на пазара от 1995 г. Нашата мисия е да бъдем надежден партньор в областта на технологиите за сигурност и да спомогнем за повишаване нивото на сигурност на хората и собствеността. Нашата стратегия се фокусира върху качеството на доставените технологии и предоставяните услуги. Ние изграждаме своите бизнес дейности върху прецизна техническа и консултантска подкрепа. ABBAS, a.s. е притежател на сертификат ISO 9001: 2016. ABBAS, a.s. е производител и доставчик на технологии за сигурност с добавена стойност под формата на квалифицирани съвети и допълнителни услуги. Нашите решения за сигурност включват следните области на слаботокови системи:  

Системи за алармена сигурност и аварийни ситуации (PZTS)  

Електронен контрол на влизането (EKV / ACS)  

Системи за охранителни камери (CCTV)  

Периметрова защита на помещения и сгради (ПЕРИМЕТРИЯ)  

Структурирани кабелни мрежи и мрежи за данни (SCS)  

Електрическа пожарна аларма (EPS)  

Радио за евакуация (ER)  

Озвучителни системи за помещения и сгради (PA)  

Идентификация на лица и биометричен анализ (BIOMETRY)  

Системи за регистрация на присъствие (ATA)  

Технология на машинното зрение (MACHINE VISION)  

Технология за 3D сканиране и визуализация (3D СКАНИРАНЕ)  

Подробна информация ще намерите на: https://www.abbas.cz/  

За контакти:  

Ing. Michal Vyplasil

Channel Manager EMEA  

ABBAS, a.s., Edisonova 5, 61200 Brno, Czech Republic,

T +420 541 240 956 / M +420 731 607 392 /

E  michal.vyplasil@abbas.cz