Чешка фирма търси партньорство в България

Публикуван: 23.4.2021 г. Свързани страни:  България България

Чешка фирма търси партньорство в България. Интересът е към фирми вносители, дистрибутори и търговци на природна билкова козметика.

PALACIO CZ s.r.o. е чешка компания от семеен тип, занимаваща се с производство на билкова козметика и разпространение на широка гама от продукти, особено билкова козметика.

Нашият професионален персонал е винаги на ваше разположение. Нашето предимство е непрекъснатото подобряване на услугите, които предлагаме, респективно продукти. Доказателството е непрекъснато нарастващият брой доволни клиенти.

Пълна и детайлна информация ще намерите на сайта на фирмата: https://www.palacio.cz

За контакт:

Marcela Bělovská - Export Sales Partnerhips

Тел: +420 602 88 22 80 

Email: marcela@cannabellum.com

http://www.cannabellum.com / https://www.palacio.cz