Чешка фирма търси партньорство в България

Публикуван: 28.4.2021 г. Свързани страни:  България България

Чешка фирма търси партньорство в България. Интересът е към фирми занимаващи се с разработка на софтуерни продукти за земеделието, консултантски фирми в областта на земеделието.

World from Space е компания, която се фокусира върху създаването на приложения, базирани на наблюдение на Земята и други данни, особено от програмата Коперник. Компанията има опит в обработката на данни от наблюдение на Земята (мултиспектрална, SAR), анализ на пространствени и времеви данни, визуализации, машинно обучение и интеграции в софтуерни платформи или ГИС.

Ние насърчаваме развитието на наблюдението на Земята с акцент върху дейности, които носят най-голяма стойност в областите на земеделието, градовете, качеството на въздуха, подпомагането на развитието и околната среда.

World from Space участва в договори на ESA, изследователски проекти H2020 и консултации относно използването на данни и услуги на програмата „Коперник“. Компанията е победител в Copernicus Masters 2018.

Пълна и детайлна информация ще намерите на сайта на фирмата: https://worldfrom.space/en/home/

За контакт:

Veronika Nováková  

tel: +420 732 889 572

Email: novakova@worldfrom.space