Чешка фирма търси партньорство в България

Публикуван: 14.6.2021 г. Свързани страни:  България България

Чешка фирма търси партньорство в България. Интересът е към фирми търговци на едро, вносители, дистрибутори на образователни продукти за училища и детски градини, библиотеки, вериги за детски играчки, както и производители на такива с потенциал да произвеждат продукта на клиента.

Фирма SCIO е производител на книги и играчки, предназначени да развият емоционалната и социална интелигентност на децата. Основните герои на историите са плюшени играчки и техните по-малки плюшени приятели, които представляват индивидуални емоции (жабата Ферда и неговите приятели Мухи или маймуната Пая ). Героите на разказите се сблъскват с различни ситуации, характерни за децата в предучилищна и ранна училищна възраст. Играчките помагат на детето да разбере сложен свят от емоции, който е твърде абстрактен за него.

Защо са уникални?

Не само историята, но и въпроси и дейности, които винаги се справят с една от емоциите, позволяват на децата да познават и разбират по-добре своите емоции и емоциите на другите. Това е играчка, която ще бъде актуална за деца и родители в продължение на много години и към която може да бъдат върнати по всяко време. Децата разпознават и назовават емоциите си и ги практикуват в безопасна среда. Те развиват личността на децата, тяхното самочувствие, съпричастност и самоприемане. Те спомагат на родителите да разберат своите деца и техния свят, изграждат доверие между тях и техните деца.

За контакт:

Aleš Rumpel

тел: +420 775 616 055,  Email: arumpel@scio.cz

https://www.scio.cz/emusaci/