Чешка фирма търси партньорство в България

Публикуван: 28.8.2021 г. Свързани страни:  България България

Чешка фирма търси партньорство в България. Интересът е към фирми занимаващи се с обновяване на железопътния подвижен състав с електронни бордови системи, фирми, доставящи електрическо оборудване за подвижен състав - т.е. двигатели, преобразуватели, спомагателни задвижвания и др. , както и железопътни оператори , които имат подвижен състав и се интересуват от надграждането им чрез въвеждане на нови електронни системи.

ŠKODA DIGITAL  е модерен независим център за развитие в областта на цифровизацията и SMART технологиите за превозни средства от група ŠKODA TRANSPORTATION. Като реагираме гъвкаво на нуждите на клиентите, ние ускоряваме развитието и придвижваме групата ŠKODA TRANSPORTATION към съвременните технологии на новото хилядолетие. Ролята на компанията е да гарантира независимостта на ŠKODA TRANSPORTATION Group в областта на разработването, производството и обслужването на TCMS (Система за управление и управление на влакове), диагностични и мултимедийни системи.

В съвременния подвижен състав са инсталирани много съвременни и „интелигентни“ технологии, които са оборудвани със собствена система за управление или блок за управление. Тези системи обаче не работят изолирани, но изпълняват функциите си в сътрудничество с превъзходната система за управление, известна в целия свят като TCMS (Система за контрол и управление на влакове). TCMS осигурява правилното функциониране на всички подсистеми на нивото на превозното средство като цяло и на нивото на целия влаков състав. Следователно с право се нарича „мозъкът“ на целия железопътен набор. Отделни компоненти на TCMS, произведени от ŠKODA DIGITAL  те позволяват функции за контрол, комуникация, визуализация и диагностика в железопътните превозни средства. Събирането на всички необходими данни за отделните внедрени подсистеми е нещо естествено.

Основните принципи на нашата работа са добре управлявани проекти и отлично познаване на процесите в областта на управлението на железопътни превозни средства. За всеки клиент и неговия конкретен проект ние индивидуално и внимателно анализираме неговите нужди. Впоследствие ние избираме такива процедури и дейности, че резултатът е решение, с което клиентът ще бъде максимално доволен. В работата си използваме богатия опит на нашите експерти и ноу-хау, тествани в международна среда. Много превозни средства по света се управляват от нашите решения. Имаме много опитен екип за тяхното разработване, производство, внедряване и последваща поддръжка.

Пълна и детайлна информация ще намерите на сайта на фирмата: https://www.skodadigital.cz/