Чешка фирма търси партньорство в България

Публикуван: 5.9.2021 г. Свързани страни:  България България

Чешка фирма търси партньорство в България. Интересът е към фирми занимаващи се с изграждане на нови енергийни източници и възстановяване на по -стари по отношение на околната среда (почистване на димни газове, доставка / реконструкция на електросепаратори, тъканни филтри, десулфуризация и др.)

ZVVZ -Enven Engineering - част от ZVVZ GROUP, е търговско инженерно дружество, което проектира, доставя и внедрява оборудване за почистване на отпадъчни газове от твърди и газообразни замърсители, оборудване за пневматичен транспорт на насипни материали, оборудване за климатизация и вентилация на инсталации за ядрена енергия, сградна климатизация и вентилация на промишлени сгради, мини, тунели и подлези.

За контакти и информация:

Michal Belianský -Sales Director

Email: michal.beliansky@zvvz.cz,

web: www.zvvz.cz

mobile: +421 907 154 933

ZVVZ-Enven Engineering, a.s.