Чешка фирма търси партньорство в България

Публикуван: 8.10.2021 г. Свързани страни:  България България

Чешка фирма търси партньорство в България. Интересът е към фирми занимаващи се с металопроизводство, металолеене, фирми генерериращи метални отпадъци или занимаващи се със събирането им.

FEBE SCRAP s.r.o. е компания, фокусирана върху търговията със вторични суровини, главно железен скрап. Други стоки са леярски кокс, чугун, феросплави.

Компанията е специализирана в доставките до леярни и стоманодобивни заводи в Чехия и околните страни. Основните експортни пазари включват Италия, Словения, Австрия, Германия, Полша, Унгария и Словакия.

За контакти и информация:

Tomáš Lichnovský

FEBE SCRAP s.r.o.

Prostorná 837/9

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Tel: +420 724 385 716

Email: lichnovsky@multicraftgroup.cz