Чешка фирма търси партньорство в България

Публикуван: 29.11.2022 г. Свързани страни:  България България

Чешка фирма търси партньорство в България. Интересът е към фирми занимаващи се с доставка на резервни части за държавните железници, компании, опериращи с железопътен подвижен състав ČKD и Škoda, музеи на Ж.П. транспорта

Компанията Železniční dodavatelská https://www.thein.eu/en/portfolio/zeleznicni-dodavatelska-sro/ е сред най-важните частни доставчици на резервни части, необходими за поддръжката и ремонта на железопътния подвижен състав. Основната дейност е обезпечаване нуждите на фирми, опериращи с железопътен подвижен състав, т.е. по-специално доставка на резервни части и ремонт на отделни агрегати. Компанията работи в цяла Европа. Резервните части се доставят според маркировките на оригиналните производствени чертежи на производителя. Доставяните резервни части се характеризират със съответното техническо ниво, качество и надеждност. Доставката на необходимите резервни части от склад е в най-кратки срокове.

В приложения файл можете да се запознаете с презентацията на фирмата.

За контакт:

Linda Hrušková
Project Manager
A: 
Thein Industry s.r.o. | Na Strži 2102/61a | 140 00 Praha 4
E: linda.hruskova@thein.eu | W: Thein Industry
M: +420 601 294 890