Чешките железници ще пуснат 80 нови влака до края на годината

Публикуван: 14.2.2023 г. Свързани страни:  България България

Чешките железници (ČD) ще експлоатират около 80 новодоставени влака в края на 2023 г.

Те ще бъдат оборудвани с аудиовизуална информационна система и ще бъдат разположени предимно в регионите на Южна Моравия и Оломоуц, както и в планините. В случай на модули като RegioPanter, повече от половината от всички поръчани влакове ще бъдат доставени. ČD ще пусне в експлоатация и нови агрегати от серия 847 на полската компания PESA. От JMK железници ще поемат 31 нови единици Moravia с четири вагона, които ще експлоатират най-малко до края на 2024 г. През 2024 г. ще започнат доставките на RegioPanter и моторни комплекти за региона Храдец Кралове.

Източник: https://www.cianews.cz

Изготвено от екип на ЧехТрейд София