22% от малките и средни предприятия в Чехия инвестират в автоматизация

Публикуван: 19.6.2019 г. Свързани страни:  България България

22% от малките и средни предприятия в Чехия инвестират в автоматизация

Общо 22% от малките и средните предприятия в Чешката република инвестират в автоматизация и роботика . 10% от тях използват напълно автоматизирана производствена линия. Това произтича от проучване на агенцията IPSOS за Асоциацията на малките и средните предприятия и едноличните търговци в Чешката република (AMSP). Една четвърт от компаниите планират да извършат роботизация в рамките на пет години, а липсата на квалифицирана работна сила се превръща в най-голямата спирачка за цифровизацията. Общо 31% от фирмите инвестират в модернизация на производствени халета, една четвърт от
дружества с оборот от над 30 млн. CZK инвестират над 5 млн. CZK.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София