AutoSAP: Производството на леки автомобили се е увеличило с 34 % до април

Публикуван: 21.5.2021 г. Свързани страни:  България България

Производството на леки автомобили в Чехия от януари до април 2021 г. се е увеличило с 34,3% на годишна база до 453 385 автомобила.

Само през април увеличението е със 732,7% до 121 488 автомобила. ŠKODA AUTO е произвела 305 305 автомобила (+ 39,8%), което е с 1,6% по-малко на годишна база. Това следва от данните на Асоциацията на автомобилната индустрия (AutoSAP). Производството на автобуси се е увеличило със 7,2% до 1424, на мотоциклети с 167,4% до 361. При сравнението на годишна база е необходимо да се вземе предвид, че през миналата година производството практически е спряло през втората половина на март и през април.

Източник: https://www.cianews.cz/

Изготвено от екип на ЧехТрейд София