ČD закупи автобусния превозвач VYDOS BUS

Публикуван: 5.4.2022 г. Свързани страни:  България България

Чешките железници (ČD) станаха 100% собственик на VYDOS BUS.

Те ще използват компанията за осигуряване на алтернативен автобусен транспорт по време на планирани затваряния или извънредни ситуации. През 2022 г. името на автобусния превозвач ще бъде променено на ČD BUS. Целта е да се намалят разходите за осигуряване на алтернативен автобусен транспорт. ČD плаща до 900 милиона CZK годишно за заместващи автобуси. Финансови съвети за придобиването са предоставени от Česká spořitelna, а съвети за надлежна проверка и правна подкрепа са предоставени от PwC Чехия и PwC Legal Чехия.

Източник: https://www.cianews.cz

Изготвено от екип на ЧехТрейд София