ČD ще покрие Wi-Fi на още 300 влака; те ще тестват 5G

Публикуван: 14.4.2023 г. Свързани страни:  България България

České dráhy (ČD) ще покрие още 300 влака с Wi-Fi мрежа през 2023 г.

Общият им брой с интернет връзка ще надхвърли 2000. Във всички влакове на дълги разстояния и в голяма част от регионалните комплекти са монтирани рутери, оборудвани със SIM карти от два оператора. ČD се подготвят да инсталират рутери с 5G технология във влаковете ComfortJet.

Източник: https://www.cianews.cz

Изготвено от екип на ЧехТрейд София