ČD Cargo увеличи транспорта до 64,2 милиона тона; разширява дейността си в ЕС

Публикуван: 9.5.2023 г. Свързани страни:  България България

ČD Cargo постигна печалба след облагане с данъци от 209 милиона CZK през 2022 г.

Групата е транспортирала 64,2 млн. тона стоки със собствени лицензи, което е с 1,4 млн. тона повече на годишна база. Производителността не само се е увеличила в Чешката република, но продължава експанзията в чужбина, където ČD Cargo вече оперира: в Австрия, Германия, Полша, Словакия и Унгария. Започна предлагане на услугите и в Хърватия. В резултат на неблагоприятната енергийна ситуация в Европа търсенето на въглища се е увеличило, а транспорта на горива също се е развил положително.

Източник: https://www.cianews.cz

Изготвено от екип на ЧехТрейд София

Cookies