ČEPRO оборудва 37 станции с точки за зареждане на електрически автомобили

Публикуван: 26.5.2022 г. Свързани страни:  България България

В момента ČEPRO разполага с 37 бензиностанции, оборудвани с точки за зареждане на електрически автомобили и планира да инсталира още.

Тази информация беше предоставена на ČIANEWS от говорителя Марек Рол, който добави, че ще бъдат създадени и водородни станции. През февруари компанията започна да предлага дизелово гориво с HVO, изкуствено произведен синтетичен продукт, на клиенти на едро. Според Рол то има много по-добри свойства от традиционното дизелово гориво. В сравнение с дизеловото гориво, съдържащо FAME, то има по-ниска склонност да свързва влагата на въздуха, не подлежи на биоразграждане и има по-добри окислителни свойства. ČEPRO обаче не очаква бързото му използване в голям мащаб.

Източник: https://www.cianews.cz

Изготвено от екип на ЧехТрейд София