CETIN планира да изгради 1 милион оптични връзки към домовете

Публикуван: 27.2.2020 г. Свързани страни:  България България

CETIN разширява своята мрежа, целта е 1 милион оптични връзки към абонатите

Като част от изграждането на оптични връзки към домовете, компанията CETIN работи в половин милион жилища и мрежата е в процес на завършване. Целта е до 2020 г.  да се достигнат 1 милион връзки. Компанията също така планира собствена технологична платформа за предоставяне на интернет телевизия. Тя ще бъде предложена на партньори на едро, за които разработването на собствена платформа е неефективно.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София