ČNB: Анализаторите прогнозират инфлация от 2,3%

Публикуван: 8.1.2020 г. Свързани страни:  България България

Инфлацията в Чешката република се изчислява за 2020 г. на ниво от 2,3%

Прогнозата на инфлацията в Чехия достига 2,3% през настъпилата година. Това произтича от проучване през декември сред анализатори, публикувано от Чешката национална банка (ČNB). Икономистите прогнозират ръст на потребителските цени с 2,0% в своите тригодишни перспективи. По-ниските цени на вноса могат да повлияят на темповете на растеж на нивото на вътрешните цени. Анкетираните също смятат, че ръстът на БВП ще достигне 2,5% за 2019 г. и 2,1% за 2020 г. Не се предвижда драматичен икономически спад през следващата година, тъй като се очаква немската икономика да се възстановява постепенно. Според мнозинството от анкетираните, лихвите на Чешката национална банка ще останат на сегашните си нива през 2020 г.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София