COOP ще отвори автоматичен магазин

Публикуван: 10.1.2022 г. Свързани страни:  България България

През февруари 2022 г. мрежата от кооперативни магазини COOP ще отвори първия магазин в Страконице, който ще е без постоянно присъствие на персонал и в него ще може да се пазарува 24/7.

Клиентите ще видят и подобни магазини в Каплице. Концепцията ще бъде разширена и на други места. Хората ще могат да пазаруват в магазина, ако имат банкова идентификация и в същото време да изтеглят специално приложение. Самото плащане ще работи на принципа на касовите апарати на самообслужване. Доставчик на технологичното решение е фирмата Knowingstore. Директорът по развитие и маркетинг Лукаш Немчик каза, че цената на преобразуването на един магазин е около 1 милион CZK. Сега COOP разширява мрежата си от магазини, свързани с електронни магазини. Веригата също така започна да тества и доставката на храна.

Източник: https://www.cianews.cz/

Изготвено от екип на ЧехТрейд София