ČSA с печалба от 55,65 млн. CZK благодарение на продажбата на квоти

Публикуван: 28.3.2022 г. Свързани страни:  България България

Czech Airlines (ČSA) отчете резултат преди облагане с данъци от 55,65 млн. CZK за 2021 г.

Приходите от продажбата на собствени продукти и услуги възлизат на 673,12 млн. CZK, а оперативното потребление - на 1,01 млрд. CZK.- Продажбата на квоти за емисии имаше положителен ефект върху крайния резултат. Подадените в регистъра за несъстоятелност документи също показват, наред с другото, че синдикът не отчита никакви факти, които биха обосновали необходимостта от спиране на дейността на ČSA или за превръщане на реорганизацията в несъстоятелност.

Източник: https://www.cianews.cz/ 

Изготвено от екип на ЧехТрейд София