CZ Biom: Чешката република представлява 6,8 процента от производството на биогаз в ЕС

Публикуван: 11.1.2023 г. Свързани страни:  България България

Текущото производство на биогаз в Чешката република представлява 8% от чешкото потребление на природен газ.

Това е четвъртият най-висок дял в ЕС. 6,8% от общото производство на биогаз в ЕС се произвежда в Чехия. Анализът на CZ Biom показва също, че с планираното развитие на производството, Чешката република може да замени 20% от природния газ с произведен в страната биометан до 2030 г.

Източник: https://www.cianews.cz

Изготвено от екип на ЧехТрейд София