CZ LOKO започва разработването на локомотив, задвижван с водород

Публикуван: 24.11.2021 г. Свързани страни:  България България

CZ LOKO започна разработването на локомотив, задвижван с водород, известен като HydrogenShunter 1000.

Директорът по продажбите Ян Куталек каза, че проектът все още е във фаза на проучване за осъществимост. Локомотивът с максимална мощност до 800 kW ще използва водородни клетки за презареждане на тягови батерии.

Източник: https://www.cianews.cz/

Изготвено от екип на ЧехТрейд София