DPP тества водородния автобус Škoda H'City по линията на градския транспорт

Публикуван: 17.7.2023 г. Свързани страни:  България България

Транспортна фирма на град Прага (DPP) в сътрудничество с Škoda Group и ORLEN Unipetrol пуснаха първия водороден автобус в Прага в пилотна експлоатация на 14 юли 2023 г.

Нископодовият автобус Škoda H'City се движи по маршрут номер 170 (Jižní Město – Pražská čtvrť) с дължина 40 км. Пилотната експлоатация ще продължи две години с възможност за удължаване с още две години.

Източник: https://www.cianews.cz

Изготвен от екипа на ЧехТрейд София

Cookies