Gatema придоби 90% от германския Kubatronik - Leiterplatten

Публикуван: 23.1.2020 г. Свързани страни:  България България

Компанията Gatema с 90% от акциите на Kubatronik - Leiterplatten

Gatema завърши придобиването на 90% дял от немската компания Kubatronik - Leiterplatten, която разработва и произвежда прототипи и тестови табла. 75% от продукцията на компанията с годишен оборот от около 100 млн. CZK отива в сегментите на авиацията, военното оборудване, медицинската техника и телекомуникациите. В момента Gatema доставя решения за повече от 800 компании в 15 европейски държави. PCB сегментът е най-голямото подразделение на Gatema, в което работят повече от 170 служители в Босковице, Бърно и Требич и има годишен оборот над 250 милиона CZK.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София