Globus има оборот от 24,8 милиарда чешки крони

Публикуван: 15.2.2023 г. Свързани страни:  България България

Планира хипермаркети и по-малки магазини

Globus продължава своите проекти за разширяване в Кладно и Прага Щербохолех. В мегаполиса планира да отвори нов хипермаркет в ТЦ Europark през 2-то тримесечие на 2023. Поради колебанията в цените и липсата на някои строителни материали във връзка с войната в Украйна, изпълнението на проекта в Кладно беше спряно и преместено за 1-то тримесечие на 2023 г. Търговската верига иска да разшири концепцията Globus Fresh и да отвори два или три малки - форматни магазини до 400 м2 в близост до настоящите хипермаркети. Нетният оборот през финансовата година, приключваща на 30 юни 2022 г., се повиши на годишна база до 24,77 милиарда CZK от 23,73 милиарда CZK.

Източник: https://www.cianews.cz

Изготвено от екип на ЧехТрейд София