HZS ще получи специални предложения за шасита Tatra за 392 милиона крони

Публикуван: 9.6.2022 г. Свързани страни:  България България

Офертата на KOBIT спечели търга за доставка на нови пръскачки за автомобили цистерни за Пожарната и спасителната служба на Чешката република (HZS).

Негов подизпълнител е автомобилният производител TATRA TRUCKS в Копривнице, който информира за това, като посочи, че очакваният обем на договора е до 50 превозни средства, включително допълнителни противопожарни аксесоари и средства за комуникация на цена от над 392 милиона CZK. През следващите години пожарникарите ще получат десетки нови противопожарни специални автомобили с надстройки, произведени в Чешката република.

Източник: https://www.cianews.cz

Изготвено от екип на ЧехТрейд София