Iveco Czech Republic увеличи производството до 4286 автобуса

Публикуван: 16.1.2019 г. Свързани страни:  България България

Iveco Czech Republic увеличи производството до 4286 автобуса

Резултат с изображение за Iveco Czech RepublicПрез 2018 г.Iveco Czech Republic е произвела общо 4286 автобуса. Това представлява увеличение с няколко десетки на годишна база. Заедно с планираното увеличение на производството, компанията увеличи и броя на служителите си. Към 31 декември 2018 г. са регистрирани общо 3781. Най-голямо увеличение на броя на заетите лица (с 445 служители) е представено в сектора. От 1 март 2019 г. компанията планира да увеличи тарифните заплати с 7,2%.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София