Loko Транс ще изгради терминал за 515 млн. CZK в Скопие

Публикуван: 15.5.2019 г. Свързани страни:  България България

Loko Транс ще изгради терминал за 515 млн. CZK в Скопие

Резултат с изображение за LOKO TRANS s.r.o.Базираната в Бърно Локо Транс ще построи железопътен контейнерен терминал за приблизително 515 млн. CZK. в столицата на Северна Македония, Скопие. Терминалът ще включва и митнически склад или бензиностанция. Информацията е предоставена от мениджъра продажби на Локо Транс г-н Вит Ришави, добавяйки, че строителството ще започне през 2019 г. и ще отнеме около 18 месеца. Парцелът за терминала е собственост на град Скопие, а Локо Транс ще го отдава за период от 99 години.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София