MPO ще предостави 2,85 милиарда крони за високоскоростен интернет

Публикуван: 20.4.2022 г. Свързани страни:  България България

Министерството на индустрията и търговията на Чешката република (MPO) обявява покана за подкрепа за разгръщането на електронни комуникационни мрежи с голям капацитет от Националния план за възстановяване.

2,85 милиарда CZK от Европейския инструмент за възстановяване и устойчивост са достъпни за предприемачи. Целта е да се осигури достъп до интернет на домакинства, училища, силно дигитализирани предприятия, публични администрации и други в по-отдалечени райони. Ще бъде възможно да се получи субсидия от 0,5 милиона CZK до 230 милиона CZK за проект.

Източник: https://www.cianews.cz

Изготвено от екип на ЧехТрейд София